ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

96=\frac{1}{2}\times \frac{73}{5}x
แปลงเลขฐานสิบ 14.6 เป็นเศษส่วน \frac{146}{10} ทำเศษส่วน \frac{146}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
96=\frac{1\times 73}{2\times 5}x
คูณ \frac{1}{2} ด้วย \frac{73}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
96=\frac{73}{10}x
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{1\times 73}{2\times 5}
\frac{73}{10}x=96
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
x=96\times \frac{10}{73}
คูณทั้งสองข้างด้วย \frac{10}{73} ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{73}{10}
x=\frac{96\times 10}{73}
แสดง 96\times \frac{10}{73} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
x=\frac{960}{73}
คูณ 96 และ 10 เพื่อรับ 960