ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

94.99+15x<11.9x-97.52
รวม 14.3x และ -2.4x เพื่อให้ได้รับ 11.9x
94.99+15x-11.9x<-97.52
ลบ 11.9x จากทั้งสองด้าน
94.99+3.1x<-97.52
รวม 15x และ -11.9x เพื่อให้ได้รับ 3.1x
3.1x<-97.52-94.99
ลบ 94.99 จากทั้งสองด้าน
3.1x<-192.51
ลบ 94.99 จาก -97.52 เพื่อรับ -192.51
x<\frac{-192.51}{3.1}
หารทั้งสองข้างด้วย 3.1 เนื่องจาก 3.1 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x<\frac{-19251}{310}
ขยาย \frac{-192.51}{3.1} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 100
x<-\frac{621}{10}
ทำเศษส่วน \frac{-19251}{310} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 31