ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

25+15+15
เพิ่ม 9.5 และ 15.5 เพื่อให้ได้รับ 25
40+15
เพิ่ม 25 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 40
55
เพิ่ม 40 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 55