ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

9-2x-8-10\left(25-x+4\right)=5-3x-4\left(x+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2 ด้วย x+4
1-2x-10\left(25-x+4\right)=5-3x-4\left(x+1\right)
ลบ 8 จาก 9 เพื่อรับ 1
1-2x-10\left(29-x\right)=5-3x-4\left(x+1\right)
เพิ่ม 25 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 29
1-2x-290+10x=5-3x-4\left(x+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -10 ด้วย 29-x
-289-2x+10x=5-3x-4\left(x+1\right)
ลบ 290 จาก 1 เพื่อรับ -289
-289+8x=5-3x-4\left(x+1\right)
รวม -2x และ 10x เพื่อให้ได้รับ 8x
-289+8x=5-3x-4x-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -4 ด้วย x+1
-289+8x=5-7x-4
รวม -3x และ -4x เพื่อให้ได้รับ -7x
-289+8x=1-7x
ลบ 4 จาก 5 เพื่อรับ 1
-289+8x+7x=1
เพิ่ม 7x ไปทั้งสองด้าน
-289+15x=1
รวม 8x และ 7x เพื่อให้ได้รับ 15x
15x=1+289
เพิ่ม 289 ไปทั้งสองด้าน
15x=290
เพิ่ม 1 และ 289 เพื่อให้ได้รับ 290
x=\frac{290}{15}
หารทั้งสองข้างด้วย 15
x=\frac{58}{3}
ทำเศษส่วน \frac{290}{15} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5