ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า m
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

m\leq \frac{-72}{9}
หารทั้งสองข้างด้วย 9 เนื่องจาก 9 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
m\leq -8
หาร -72 ด้วย 9 เพื่อรับ -8