ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

9-8y+2y=27
เพิ่ม 2y ไปทั้งสองด้าน
9-6y=27
รวม -8y และ 2y เพื่อให้ได้รับ -6y
-6y=27-9
ลบ 9 จากทั้งสองด้าน
-6y=18
ลบ 9 จาก 27 เพื่อรับ 18
y=\frac{18}{-6}
หารทั้งสองข้างด้วย -6
y=-3
หาร 18 ด้วย -6 เพื่อรับ -3