ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า K
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

9\times 8=K\times 2\times 3^{2}
คูณทั้งสองข้างด้วย 8
72=K\times 2\times 3^{2}
คูณ 9 และ 8 เพื่อรับ 72
72=K\times 2\times 9
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
72=K\times 18
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
K\times 18=72
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
K=\frac{72}{18}
หารทั้งสองข้างด้วย 18
K=4
หาร 72 ด้วย 18 เพื่อรับ 4