ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\times 8x^{3-1}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
24x^{3-1}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
คูณ 3 ด้วย 8
24x^{2}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
ลบ 1 จาก 3
24x^{2}+14x^{2-1}+6x^{1-1}
คูณ 2 ด้วย 7
24x^{2}+14x^{1}+6x^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
24x^{2}+14x^{1}+6x^{0}
ลบ 1 จาก 1
24x^{2}+14x+6x^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
24x^{2}+14x+6\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
24x^{2}+14x+6
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t