ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8\left(x^{2}-1\right)
แยกตัวประกอบ 8
\left(x-1\right)\left(x+1\right)
พิจารณา x^{2}-1 เขียน x^{2}-1 ใหม่เป็น x^{2}-1^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right)
8\left(x-1\right)\left(x+1\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่