ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

bx-7=8x+5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
bx=8x+5+7
เพิ่ม 7 ไปทั้งสองด้าน
bx=8x+12
เพิ่ม 5 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 12
xb=8x+12
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{xb}{x}=\frac{8x+12}{x}
หารทั้งสองข้างด้วย x
b=\frac{8x+12}{x}
หารด้วย x เลิกทำการคูณด้วย x
b=8+\frac{12}{x}
หาร 8x+12 ด้วย x
8x+5-bx=-7
ลบ bx จากทั้งสองด้าน
8x-bx=-7-5
ลบ 5 จากทั้งสองด้าน
8x-bx=-12
ลบ 5 จาก -7 เพื่อรับ -12
\left(8-b\right)x=-12
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี x
\frac{\left(8-b\right)x}{8-b}=-\frac{12}{8-b}
หารทั้งสองข้างด้วย 8-b
x=-\frac{12}{8-b}
หารด้วย 8-b เลิกทำการคูณด้วย 8-b