ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x-6=\frac{15}{8}
หารทั้งสองข้างด้วย 8
x=\frac{15}{8}+6
เพิ่ม 6 ไปทั้งสองด้าน
x=\frac{15}{8}+\frac{48}{8}
แปลง 6 เป็นเศษส่วน \frac{48}{8}
x=\frac{15+48}{8}
เนื่องจาก \frac{15}{8} และ \frac{48}{8} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
x=\frac{63}{8}
เพิ่ม 15 และ 48 เพื่อให้ได้รับ 63