ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

40+16m+3\left(5-3m\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 8 ด้วย 5+2m
40+16m+15-9m
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย 5-3m
55+16m-9m
เพิ่ม 40 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 55
55+7m
รวม 16m และ -9m เพื่อให้ได้รับ 7m
40+16m+3\left(5-3m\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 8 ด้วย 5+2m
40+16m+15-9m
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย 5-3m
55+16m-9m
เพิ่ม 40 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 55
55+7m
รวม 16m และ -9m เพื่อให้ได้รับ 7m