ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

14x^{2}-28x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7x ด้วย 2x-4
14x^{2}-28x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7x ด้วย 2x-4