ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(50x)
รวม 75x และ -25x เพื่อให้ได้รับ 50x
50x^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
50x^{0}
ลบ 1 จาก 1
50\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
50
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t
50x
รวม 75x และ -25x เพื่อให้ได้รับ 50x