ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

7+\frac{8\left(8+3\times 4\right)}{3+4\times 9}
เพิ่ม 7 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 8
7+\frac{8\left(8+12\right)}{3+4\times 9}
คูณ 3 และ 4 เพื่อรับ 12
7+\frac{8\times 20}{3+4\times 9}
เพิ่ม 8 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 20
7+\frac{160}{3+4\times 9}
คูณ 8 และ 20 เพื่อรับ 160
7+\frac{160}{3+36}
คูณ 4 และ 9 เพื่อรับ 36
7+\frac{160}{39}
เพิ่ม 3 และ 36 เพื่อให้ได้รับ 39
\frac{273}{39}+\frac{160}{39}
แปลง 7 เป็นเศษส่วน \frac{273}{39}
\frac{273+160}{39}
เนื่องจาก \frac{273}{39} และ \frac{160}{39} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{433}{39}
เพิ่ม 273 และ 160 เพื่อให้ได้รับ 433