ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

7-3\left(x^{2}+4x+4\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+2\right)^{2}
7-3x^{2}-12x-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3 ด้วย x^{2}+4x+4
-5-3x^{2}-12x
ลบ 12 จาก 7 เพื่อรับ -5
7-3\left(x^{2}+4x+4\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+2\right)^{2}
7-3x^{2}-12x-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3 ด้วย x^{2}+4x+4
-5-3x^{2}-12x
ลบ 12 จาก 7 เพื่อรับ -5