ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
7, left parenthesis, 4, x, minus, 1, right parenthesis, plus, 6, x, is greater than, minus, 279
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

28x-7+6x>-279
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย 4x-1
34x-7>-279
รวม 28x และ 6x เพื่อให้ได้รับ 34x
34x>-279+7
เพิ่ม 7 ไปทั้งสองด้าน
34x>-272
เพิ่ม -279 และ 7 เพื่อให้ได้รับ -272
x>\frac{-272}{34}
หารทั้งสองข้างด้วย 34 เนื่องจาก 34 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x>-8
หาร -272 ด้วย 34 เพื่อรับ -8