ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{7}{3} * \exponential{16}{-9} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

343\times 16^{-9}
คำนวณ 7 กำลังของ 3 และรับ 343
343\times \left(\frac{1}{68719476736}\right)
คำนวณ 16 กำลังของ -9 และรับ \frac{1}{68719476736}
\frac{343}{68719476736}
คูณ 343 และ \frac{1}{68719476736} เพื่อรับ \frac{343}{68719476736}