ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

130+12.5\times 2
คูณ 65 และ 2 เพื่อรับ 130
130+25
คูณ 12.5 และ 2 เพื่อรับ 25
155
เพิ่ม 130 และ 25 เพื่อให้ได้รับ 155