ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{19.8}{290}
คูณ 6.6 และ 3 เพื่อรับ 19.8
\frac{198}{2900}
ขยาย \frac{19.8}{290} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\frac{99}{1450}
ทำเศษส่วน \frac{198}{2900} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2