ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

6x+12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย x+2
6x+12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย x+2