ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6|-5x+1|-9=57
รวมพจน์ที่เหมือนกัน และใช้คุณสมบัติของการเท่ากันเพื่อรับตัวแปรบนข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและตัวเลขบนอีกด้านหนึ่ง อย่าลืมทำตามลำดับของการดำเนินงาน
6|-5x+1|=66
เพิ่ม 9 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
|-5x+1|=11
หารทั้งสองข้างด้วย 6
-5x+1=11 -5x+1=-11
ใช้นิยามของค่าสัมบูรณ์
-5x=10 -5x=-12
ลบ 1 จากทั้งสองข้างของสมการ
x=-2 x=\frac{12}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย -5