ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6x=54
เพิ่ม 54 ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
x=\frac{54}{6}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
x=9
หาร 54 ด้วย 6 เพื่อรับ 9