ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

24=a+8
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 4
a+8=24
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
a=24-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
a=16
ลบ 8 จาก 24 เพื่อรับ 16