ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

54+\frac{27}{9}-4-\sqrt{36}+2
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
54+3-4-\sqrt{36}+2
หาร 27 ด้วย 9 เพื่อรับ 3
57-4-\sqrt{36}+2
เพิ่ม 54 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 57
53-\sqrt{36}+2
ลบ 4 จาก 57 เพื่อรับ 53
53-6+2
คำนวณรากที่สองของ 36 และได้ 6
47+2
ลบ 6 จาก 53 เพื่อรับ 47
49
เพิ่ม 47 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 49