ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4\times 51x^{4-1}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
204x^{4-1}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
คูณ 4 ด้วย 51
204x^{3}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
ลบ 1 จาก 4
204x^{3}+6x^{2-1}+x^{1-1}
คูณ 2 ด้วย 3
204x^{3}+6x^{1}+x^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
204x^{3}+6x^{1}+x^{0}
ลบ 1 จาก 1
204x^{3}+6x+x^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
204x^{3}+6x+1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1