ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5-25+5
คูณ 5 และ 5 เพื่อรับ 25
-20+5
ลบ 25 จาก 5 เพื่อรับ -20
-15
เพิ่ม -20 และ 5 เพื่อให้ได้รับ -15