ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5-\left(x^{2}-8x+16\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-4\right)^{2}
5-x^{2}+8x-16
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{2}-8x+16 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-11-x^{2}+8x
ลบ 16 จาก 5 เพื่อรับ -11
5-\left(x^{2}-8x+16\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-4\right)^{2}
5-x^{2}+8x-16
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{2}-8x+16 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-11-x^{2}+8x
ลบ 16 จาก 5 เพื่อรับ -11