ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x=7+3
เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน
5x=10
เพิ่ม 7 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 10
x=\frac{10}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย 5
x=2
หาร 10 ด้วย 5 เพื่อรับ 2