ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x+15x^{2}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 5x ด้วย 1+3x
5x+15x^{2}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 5x ด้วย 1+3x