ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x+9+2x=9
เพิ่ม 2x ไปทั้งสองด้าน
7x+9=9
รวม 5x และ 2x เพื่อให้ได้รับ 7x
7x=9-9
ลบ 9 จากทั้งสองด้าน
7x=0
ลบ 9 จาก 9 เพื่อรับ 0
x=0
ผลคูณของสองจำนวนจะเท่ากับ 0 ถ้าอย่างน้อยจำนวนหนึ่งเป็น 0 เนื่องจาก 7 ไม่เท่ากับ 0 x ต้องเท่ากับ 0