ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x=40-6
ลบ 6 จากทั้งสองด้าน
5x=34
ลบ 6 จาก 40 เพื่อรับ 34
x=\frac{34}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย 5