ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5-\left(-4\right)+4\left(3-\left(2-6\right)\right)
ลบ 12 จาก 8 เพื่อรับ -4
5+4+4\left(3-\left(2-6\right)\right)
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
9+4\left(3-\left(2-6\right)\right)
เพิ่ม 5 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 9
9+4\left(3-\left(-4\right)\right)
ลบ 6 จาก 2 เพื่อรับ -4
9+4\left(3+4\right)
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
9+4\times 7
เพิ่ม 3 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 7
9+28
คูณ 4 และ 7 เพื่อรับ 28
37
เพิ่ม 9 และ 28 เพื่อให้ได้รับ 37