ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5y-5+4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 5 ด้วย y-1
5y-1
เพิ่ม -5 และ 4 เพื่อให้ได้รับ -1
5y-5+4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 5 ด้วย y-1
5y-1
เพิ่ม -5 และ 4 เพื่อให้ได้รับ -1