ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{5}{2 x} + 4 * \exponential{5}{x - 1} - \fraction{1}{5} = 0 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์