ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{125}-\left(-\frac{1}{5}\right)^{2}
คำนวณ 5 กำลังของ -3 และรับ \frac{1}{125}
\frac{1}{125}-\frac{1}{25}
คำนวณ -\frac{1}{5} กำลังของ 2 และรับ \frac{1}{25}
-\frac{4}{125}
ลบ \frac{1}{25} จาก \frac{1}{125} เพื่อรับ -\frac{4}{125}