Skip to main content
5, plus, 3, times, x, equals, 10
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x=10-5
ลบ 5 จากทั้งสองด้าน
3x=5
ลบ 5 จาก 10 เพื่อรับ 5
x=\frac{5}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3