ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

521-42x+x^{2}-x^{2}=289
เพิ่ม 421 และ 100 เพื่อให้ได้รับ 521
521-42x=289
รวม x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
-42x=289-521
ลบ 521 จากทั้งสองด้าน
-42x=-232
ลบ 521 จาก 289 เพื่อรับ -232
x=\frac{-232}{-42}
หารทั้งสองข้างด้วย -42
x=\frac{116}{21}
ทำเศษส่วน \frac{-232}{-42} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย -2