ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4+2\sqrt{13}+\sqrt{29}
รวม \sqrt{13} และ \sqrt{13} เพื่อให้ได้รับ 2\sqrt{13}