ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$4 \exponential{T}{3} - 16 T = 0 $
หาค่า T
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์