ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-2x-3x=-21
ลบ 3x จากทั้งสองด้าน
4-5x=-21
รวม -2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -5x
-5x=-21-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
-5x=-25
ลบ 4 จาก -21 เพื่อรับ -25
x=\frac{-25}{-5}
หารทั้งสองข้างด้วย -5
x=5
หาร -25 ด้วย -5 เพื่อรับ 5