ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2x=2-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
-2x=-2
ลบ 4 จาก 2 เพื่อรับ -2
x=\frac{-2}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
x=1
หาร -2 ด้วย -2 เพื่อรับ 1