ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-x-7+2x\leq 10
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x+7 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-3-x+2x\leq 10
ลบ 7 จาก 4 เพื่อรับ -3
-3+x\leq 10
รวม -x และ 2x เพื่อให้ได้รับ x
x\leq 10+3
เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน
x\leq 13
เพิ่ม 10 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 13