ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-4+3\left(4+3\left(2-3\right)\right)
หาร 8 ด้วย -2 เพื่อรับ -4
3\left(4+3\left(2-3\right)\right)
ลบ 4 จาก 4 เพื่อรับ 0
3\left(4+3\left(-1\right)\right)
ลบ 3 จาก 2 เพื่อรับ -1
3\left(4-3\right)
คูณ 3 และ -1 เพื่อรับ -3
3\times 1
ลบ 3 จาก 4 เพื่อรับ 1
3
คูณ 3 และ 1 เพื่อรับ 3