ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x=8-5
ลบ 5 จากทั้งสองด้าน
3x=3
ลบ 5 จาก 8 เพื่อรับ 3
x=\frac{3}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x=1
หาร 3 ด้วย 3 เพื่อรับ 1