ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x=2-5
ลบ 5 จากทั้งสองด้าน
3x=-3
ลบ 5 จาก 2 เพื่อรับ -3
x=\frac{-3}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x=-1
หาร -3 ด้วย 3 เพื่อรับ -1