ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

38+24
หาร 2040000 ด้วย 85000 เพื่อรับ 24
62
เพิ่ม 38 และ 24 เพื่อให้ได้รับ 62