ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\in \mathrm{C}
เป็นจริงสำหรับ x ใดๆ
x\in \mathrm{R}
เป็นจริงสำหรับ x ใดๆ