ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

500\left(70-400x-x\right)
แยกตัวประกอบ 500
-401x+70
พิจารณา 70-400x-x คูณและรวมพจน์ที่เหมือนกัน
500\left(-401x+70\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่
35000-200500x
รวม -200000x และ -500x เพื่อให้ได้รับ -200500x