ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6-x=-2
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2
-x=-2-6
ลบ 6 จากทั้งสองด้าน
-x=-8
ลบ 6 จาก -2 เพื่อรับ -8
x=8
คูณทั้งสองข้างด้วย -1